Προστασία Παλέτας - Ασφαλής μεταφορά

Χαρτόνι Ondule

Χαρτόνι Ondule

Κατασκευάζονται από 2 φύλλα χαρτιού, το ένα κυματοειδές και το άλλο λείο, τα οποία συγκολλούνται μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για την συσκευασία δύσμορφων και ογκωδών αντικειμένων.

Διατίθενται σε πλάτη 1,00 μ - 1,20 μ.  

Δείτε επίσης:
cron